A A

Har du frågor om avfall i Ängelholms kommun?

 

 

1 april - ett nummer för allt som rör din avfallshantering

 

1 april tar NSR över all kundservice som rör renhållningen i Ängelholms kommun,  ring 042-400 13 40 eller skicka e-post kundservice@nsr.se.

 

 

Ny entreprenörer hämtar ert hushållsavfall från och med 1 april

 

Från 1 april är följande entreprenörer som NSR anlitar för att hämta ert hushållsavfall:

 

  • Reno Norden - tömmer alla avfallskärl, lämnar ut matavfallpåsar
  • Ohlssons - tömmer alla slambrunnar och fettavskiljare
  • NSR - hämtar grovavfall, tömmer röda boxen, lagar/byter trasiga kärl

 

Oavsett vem som hämtar ditt avfall är det NSR:s kundservice du vänder dig till med allt som rör dina kommunala avfallshantering.

 

Ny justerad avfallstaxa 1 april 2016

 

Från och med 1 april är det ny taxa som gäller för Ängelholms kommun. Mer om taxan kan du läsa här - Avfallstaxa Ängelholm

Kretslöpet

Här hittar du den senaste utgåvan av Kretslöpet med massor av intressant information och tips.