A A

Fastighetsägare - flerfamiljsfastighet, bostadsrättsförening, övriga verksamheter

Här hittar du information om vad som gäller för dig som är ägare till flerfamiljshus eller verksamhet när det kommer till avfallshantering, källsortering med mera i Bjuvs, Båstads, Helsingborgs och Åstorps kommun.

Om din fastighet producerar avfall av något slag behöver du skaffa dig ett abonnemang för avfallshämtning via kommunen. NSR har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun (from 1/1-2014) samt konkurrerar på marknaden när det gäller återvinning i Bjuvs, Helsingborgs och Åstorps kommun.
 

Ring NSR:s kundservice på 042-400 13 40 för mer information. 
 

Bor du i Höganäs kommun kontakta Höganäs kommun, 042-33 75 00.