A A

Genomförda upphandlingar

 

Upphandling Typ av upph. Entreprenör Gäller t.o.m. Eventuell
option t.o.m.
Krossning av returträ Avtal Ohlssons AB 2010-07-31 Förläng.
1 år/gång
Leverans av täckmaterial Avtal Swerock AB 2010-12-31  
Beläggningsarbeten Avtal NCC Construcktion Sverige AB 2013-12-31 2015-12-31
Bevakningstjänster Avtal Securtias Sverige AB 2015-12-31 2016-12-31
Service och underhållsarbeten inom byggsektorn Ramavtal NCC Construction Sverige AB

Holger Nilsson Bygg och
Indrednings AB

Erlandsson Bygg i Syd AB
2014-12-31 2016-12-31
Service och underhållsarbeten avseende elarbeten Ramavtal

El-Bolaget Syd i Helsingborg AB

Emil Lundgren Skåne AB

2014-12-31 2016-12-31
Företagshälsovård Avtal Feelgood 2014-07-31 2015-07-31
Tekniska konsulttjänster Anläggningar Ramavtal

Griab AB

WSP Sverige AB

ÅF Infrastructure AB

2015-12-31 2016-12-31
Tekniska konsulttjänster Deponi Ramavtal Griab AB

Tyréns

VA Teknik & Vattenvård AB
2015-12-31 2016-12-31
Tekniska konsulttjänster Lakvatten Ramavtal Griab AB

WSP Sverige AB

VA Teknik & Vattenvård AB
2015-12-31 2016-12-31
Drift returplastanläggning Avtal Hans Andersson Plastics AB 2014-12-31 2016-12-31
Försortering, krossning och siktning av trädgårdsavfall Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2013-12-31 2015-12-31
Industrifordon - 9 st Avtal Scania-Bilar    
Hushållsfordon - 12 st Avtal Scania-Bilar    
  1st Avtal Iveco    
Projektledningstjänster Avtal JES AB 2015-12-31  
Entreprenadmaskiner Ramavtal Barslund Sverige AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sydschakt ek. för. 2016-12-31  
  Ramavtal Ohlssons AB 2016-12-31  
  Ramavtal GDL Transport Ab 2016-12-31  
  Ramavtal Johanssons Grus & Mark Entreprenad AB 2016-12-31  
  Ramavtal Swerock AB 2016-12-31  
  Ramavtal AB Schakt & Transport 2016-12-31  
  Ramavtal PEAB Anläggning AB 2016-12-31  
  Ramavtal Ander Brandt Entreprenad AB 2016-12-31  
Containrar till ÅVC Ramavtal Balticum Frinab AB 2015-04-15 2017-04-15
  Ramavtal GMM Container Sverige AB 2015-04-14 2017-04-15
  Ramavtal Alprocron AB 2015-04-15 2017-04-15
Komprimatorer till ÅVC Ramavtal Avfallsteknik i Sverige AB 2015-04-15 2017-04-15
  Ramavtal Varig Tenknik & Miljö AB 2015-04-15 2017-04-15
Farligt avfall Impreg. Trä Ramavtal Econova Energy AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sakab AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sysav Industri AB 2016-12-31  
Farligt avfall - flytande avfall Ramavtal Sakab AB 2016-12-31  
Farligt avfall - färgburkar Ramavtal Sakab AB 2016-12-31  
  Ramavtal Rang-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sysav Industri AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Oljefilter Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sakab AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sysav Industri AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Smittförande Ramavtal Sysav Industri AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Stickande, skärande avfall Ramavtal Sakab AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Deponiavfall Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Övrigt farligt avfall Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Oljeslam Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
Farligt avfall - Svårbehandlat slam Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
Farligt avfall - vattenbaserad färg och limavfall Ramavtal Ragn-Sells AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sakab AB 2016-12-31  
  Ramavtal Sysav Industrier AB 2016-12-31  
Skyltar till ÅVC Ramavtal KELO Ängelholm AB 2016-04-15 2017-04-15
  Ramavtal Hå-Ji Skylt Ab 2016-04-15 2017-04-15
  Ramavtal AB Blinkfyrar 2016-04-15 2017-04-15
  Ramavtal Systemtext AB 2016-04-15 2017-04-15
Drift av verkstad Avtal NTM Service AB 2015-12-31 2017-12-31
Kärltvätt Ramavtal Sopkärlstvätt i Malmö Ab 2014-09-01 2016-09-01
  Ramavtal Ohlssons Kärltvätt AB 2014-09-01 2016-09-01
  Ramavtal Miljötvätt i Malmö AB 2014-09-01 2016-09-01
Substrattransporter Ramavtal Ekdalens Maskinstation AB 2019-12-31 2021-12-31
  Ramavtal Br. Göransson AB 2019-12-31 2021-12-31
Städavtal   Support Syd 2011-01-01-
2012-12-31
 
El-leverans   Kraft & Kultur 2011-01-01-
2013-12-31
 
Brandsläckare   Anticimex 2010-01-01-
2011-12-31
 
Flyttjänster via HBG stad   Flyttmäster i Malmö
Alfa City AB
2011-12-01-
2013-11-30
 
IT Drift   IT- gården 2012-03-16-
2015
 
IT Support   Add Pro 2012-03-16-
2014
 
Kamera och övervakning   Swedsecur 2011  
Kopiatorer   Konica Minolta 2011-01-01-
2013-12-31
 
Fast och mobil telefoni samt mobil datakommunikation via HBG stad (Telenor)   Telenor 2012-10-16-
2015-10-15
 
Staket/skalskydd   Tuvan/Heras 2011  
Fastighetsrenhållning Båstad   Ragn-Sells Kommunpartner AB 2016-04-01-
2023-04-02
2025-03-30
Fastighetsrenhållning - Ängelholm   RenoNorden AB 2016-04-01-
2023-04-02
2025-03-30
Fastighetsrenhållning Bjuv och Åstorp   Ohlssons AB 2021-04-30  
Förbränning av avfallsbränsle 2013   Öresundskraft Kraft & värme AB 2013-01-01-
2014-06-30
 
Krossning av Trä och RT-flis   Ohlssons i Landskrona AB 2014-07-31  
Processentreprenad - Utökad våtrötning   Goodtech Environment AB  2013-02-01  
Insamling av trädgårdsavfall Helsingborg   Ohlssons AB 2021-04-30  
Slamtömning Bjuv och Åstorp   SUEZ AB 2021-04-30  
Slam - Ängelholm   Ohlssons AB 2016-04-01-
2023-04-02
2025-03-30
Slam Båstad   Ohlssons AB 2016-04-01-
2023-04-02
2025-03-30
Slam Helsingborg   Ohlssons AB 2016-03-01-
2023-04-02
2025-03-30
Matavfallspåsar   SanSac AB 2014-09-01-
2016-08-31
2018-08-31
Avfallskärl   PWS Nordic AB 2015-10-31-
2018-09-30
2019-09-30
Underhålls- och servicearbeten inom Elsektorn Ramavtal Selleberga El AB

All-Elektro AB

Caverion Sverige AB
2017-01-01-
2019-12-31