A A

Asbest

Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler för hantering av eternit och asbesthaltigt material på NSR:s återvinningscentraler. Detta på grund av ändrade regler i avfallsförordningen. För dig som kund innebär det en del förändringar. Följande gäller från och med den 1 januari 2014:

 

Regler för asbestmottagning på NSR:s återvinningscentraler

Du kan lämna asbest i begränsade mängder på NSR:s återvinningscentraler i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

På NSR:s återvinningscentraler i Bjuv, Båstad och Åstorp finns ingen mottagningen av asbesthaltigt material.

 

Asbest kan finnas i eternitblomlådor, fönsterbrädor, tak- och väggskivor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.
 

Regler för avlämning på Återvinningscentralerna:
• När du besöker återvinningscentralen anmäler du direkt till personalen att du
kommer med asbesthaltigt material.
• Du ska själv placera materialet i anvisad container.
• Materialet ska vara förpackat i byggplast eller tjocka plastsäckar
(minst 0,2 mm) som rymmer max 160 liter.
• Förpackningarna ska vara ordentligt igentejpade och ordentligt
försluten samt märkta med asbest.
• Förpackningarnas vikt får inte överstiga vad en person själv kan lyfta.
 

Avvisning av material
• Om förpackningarna inte är tillräckligt förseglade kommer personalen
be dig att åtgärda de eventuella bristerna. Uppfylls inte detta kommer
du inte att få lämna materialet på vår återvinningscentral. Observera
att förpackning eller åtgärdande av bristande förpackning inte får ske på
återvinningscentralerna.
 

Mängdbegränsningar på Återvinningscentralerna:
• Privatpersoner får utan kostnad lämna upp till 3 förpackningar per besöksdag.
• Företagare får mot betalning lämna upp till 300 kg via vågen per besöksdag.
• Är du privatperson eller företagare med större mängder asbesthaltigt avfall
kan det lämnas på NSR avfallsanläggning i Helsingborg mot avgift via vågen.
 

För din säkerhet
• För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga läser om riskerna
att hantera asbest. Finns på Arbetsmiljöverkets
hemsida www.av.se/teman/asbest.
• Tänk på att det finns särskilda företag som kan hjälpa till om du har stora
mängder asbest att hantera.
• Är du företagare så tänk på att följa bestämmelserna i
Avfallsförordningen SFS 2011:927.

 

Är du osäker eller om du har några frågor eller funderingar kan du alltid
fråga personalen på återvinningscentralerna eller kontakta NSR:s växel.