A A

Mjölkkartong hit och färgat glas dit

- men vad händer sen?

 

Källsortering är ett litet steg i vardagen, men ett stort steg för kretsloppet. Stora mängder material slängs varje dag. Genom att källsortera allt från förpackningar och tidningar till matavfall och elavfall kan materialet återvinnas och få nytt liv som t ex toalettpapper, biogas eller glasburkar.

 

På så sätt kan vi undvika att slita på naturens tillgångar och använda de råvaror vi redan har i omlopp. Visste du att t ex att 500 kg källsorterade tidningar motsvarar ca 7 träd? Eller att glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst? Om det sorteras rätt förstås.

 

När återvinningsmaterialet hämtats i ditt kvarter fraktas det till NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg. Här har var sak sin plats, det blandas inte i samma hög som en del tror. Återvinningsanläggningen fungerar som en logistikanläggning där materialen fraktas iväg till olika industrier för att bli till nya produkter eller godkända hanteringsföretag för att hand om elektronik och farligt avfall.

 

Läs mer om vad som händer med det källsorterade avfallet i informationsbladet här intill.

 

 

Vad händer sen?