A A

Jordföroreningar

NSR tar emot och behandlar förorenad jord på ett 2,5 hektar stort, hårdgjort område. Det mesta av jordarna som kommer in till anläggningen är förorenade med oljeprodukter, som bensin, diesel eller eldningsolja. Dessa lämpar sig väl till biologisk behandling där de blandas med gödsel eller annan näringslösning och komposteras.

 

Efter behandling är jordarna i de flesta fall så rena att de kan användas ute i samhället, men för tillfället har efterfrågan inom anläggningen varit så stor att detta endast gjorts i undantagsfall.

 

Övriga jordföroreningar som NSR tar emot inkluderar tungmetaller, bekämpningsmedel, PCB, PAH och VOC. Dessa jordar tas in och används inom NSR AB:s område om föroreningarna inte är för höga, då massorna annars skickas vidare till behandling.

 

För att NSR ska kunna ta emot dina förorenade massor behöver vi en ifylld avfallsdeklaration för förorenade massor.