A A

NSR återvinningsanläggning Helsingborg

Hjortshögsvägen 1

251 89 HELSINGBORG

Tel. 042-400 13 57 

 

Vågens Öppettider

Företag är välkomna med avfall måndag-fredag klockan 06.30-16.00

Läs i prislistan till höger vad de olika avfallsslagen kostar per ton. 

 

Kundkort för företagare

Du kan ansöka om kundkort för att underlätta din avfallshantering hos oss. Ansökan finner du till höger.

 

Kvalitetskrav

Kontakta personalen för vilka kvalitetskrav som gäller för de olika materialen eller avfallsslagen.

Om materialet eller avfallet inte uppfyller de krav som gäller för deklarerat avfall, klassar personalen om det till lämplig kategori eller avfallsslag vid invägningen.

 

Nya Regler för isoleringsmaterial - 1 januari 2017

Nuvarande deponi för isoleringsmaterial är fylld och stängs 2016-12-31, därefter kommer endast förbehandlat (ej löst) isoleringsmaterial deponeras på nya deponin bredvid E6:an.

 

Löst isoleringsmaterial kommer att tas emot vid ny hänvisad plats, då det inte kan köras direkt ut på deponin på grund av risken för att materialet blåser ut på motorvägen. NSR kommer där att förbehandla isoleringsmaterialet med annat material innan slutdeponering kan ske.

 

Reglerna för Avfallsdeklaration gäller som tidigare.

 

Mottagningsavgift för löst isoleringsmaterial 4000 kr/ton exkl moms från och med 2017-01-01.

 

Ny rutin angående Bygg och Rivningsavfall

NSR kommer from 2015 att fråga efter fler uppgifter vid invägning av bygg- och rivningsavfall för att kunna klassa avfallet rätt.
Anledningen är ökade krav från myndigheterna på uppgifter som ska rapporteras i den årliga miljörapporten rörande dessa avfallsslag.

 

Större mängder eller annat material

Om du har andra avfallsslag än de som finns i prislistan är du välkommen att ringa
042-400 13 00 för mer information. För specialtjänster utgår särskild avgift.

 

Farligt avfall

För information om farligt avfall ring Ohlssons AB, 010-450 02 00.

Prislista

prislistan kan du läsa vad ett specifikt avfall kostar per ton att kasta. 

 

Kundkort och ordningsregler

Du kan ansöka om kundkort hos NSR för att underlätta din avfallshantering.

 

Följande dokument ska följas vid leverans till NSR:s anläggningar:

*    Ordningsregler

*    ALBA 

 

Transportdokument för asfalt

Här hittar du transportdokumentet för asfalt (som inte klassats som farligt avfall).