A A

Ledande inom avfallsforskning

NSR bedriver sedan många år en omfattande forskningsverksamhet och är en av de ledande aktörerna i Sverige inom många områden. Framförallt har NSR länge varit i frontlinjen när det gäller forskning inom biologisk behandling, men även inom områden som avfallskarakterisering och deponifrågor har NSR en framskjuten position.