A A

Stark miljöprofil

NSR har en stark miljöprofil som genomsyrar hela företagets verksamhet. Hållbar utveckling och kretsloppsperspektiv är ledord som NSR jobbar med inom alla verksamhetsområden.


Biobränsle i tankarna

NSR har som målsättning att samtliga våra maskiner och fordon ska köras på biobränsle. Alla tjänstebilar körs idag på biogas från NSR Återvinningsanläggning Helsingborg. Genom vårt val att välja bort fossila bränslen bidrar vi till ett mer kretsloppsanpassat samhälle och visar vägen för andra företag.

 

Återbruk

Sedan 90-talet har NSR haft en tradition att ta tillvara på gammalt byggmaterial och använda till nya byggnader inom företaget. Nya byggnader är delvis uppbyggda med återanvänt tegel och plastplankor gjorda av återvinningsplast. Ett flertal byggnader från Helsingborg med omnejd har fått nytt liv hos oss på NSR, bland annat gamla ridhuset som tidigare stod på Fredriksdal och två rötningskammare från Hasslarps forna sockerbruk. Mest stolta är vi över vårt huvudkontor i glas med utsikt över hela vår verksamhet som var ett av utställningsobjekten på H99-mässan. Hela huset andas återvinning med ledstänger av järnvägsräls och golv gjort av gymnastiksalsgolv.