A A

Återvinningscentraler

NSR driver återvinningscentraler i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

Här tar vi hand om sorterat avfall från privatpersoner och småföretagare med fokus på återbruk, återvinning och säker hantering av miljöfarligt avfall. Om du har mindre mängder osorterat avfall i säck tar vi emot detta mot en avgift på 50 kronor per säck.

Klicka i menyn på den kommun du bor i för mer detaljerad information.

 

 

Det finns även andra ställen där du kan lämna avfall:

 

 

Återvinningsstationer - tillhör FTI AB

På FTIAB:s återvinningsstationer kan du lämna förpackningar och tidningar. 

Återvinningsstationer är tillgängliga dygnet runt och får endast användas av hushållen.

 

NSR ansvarar inte för skötsel eller tömning av återvinningsstationerna. De sköts och drivs av Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB). 
Har du frågor, klagomål m.m. så kan du nå dom via deras hemsida www.ftiab.se

 

Läkemedel & Riskavfall

Överblivna läkemedel från hushållen lämnas hos apoteken i en genomskinlig platspåse. 

Sprutor och annat stickande och skärande som varit i kontakt med blod eller andra kroppsvätskor räknas som riskavfall.
NSR har avtal med apoteken om att de ska ta emot använda kanyler och sprutor gratis från privatpersoner. Avfallet måste först stoppas i en riskavfallsbehållare som finns att hämta gratis på apoteket.

 

Användbara saker

I stället för att slänga saker som fortfarande går att använda eller göra om kan du lämna det till en loppis. På så sätt bidrar vi alla till att minska mängden avfall. Ett flertal loppisar erbjuder sig även att hämta saker.


Kläder

Hela och rena kläder kan lämnas i någon av alla de klädcontainrar som finns utplacerade i Nordvästra Skåne eller direkt till någon loppis.

 

Det här får du inte köra själv 

För dig som bor i villa eller flerfamiljshus gäller generellt att du inte får köra ditt restavfall och matavfall själv. Hushållsavfall är kommunens ansvar och det är kommunen som ska se till att avfallet tas omhand. I Nordvästra Skåne har vi gjort undantag för de grovavfall och det farliga avfall du producerat i ditt privata hushåll. Det får du själv köra till miljöbodar (gäller enbart Helsingborg) eller till någon av återvinningscentralerna. Likaså förpackningsavfall, som tidningar, papper, plast, glas och metall.

 

Miljöbod för farligt avfall

Farligt avfall från privathushåll kan lämnas på återvinningscentralen eller i miljöbodar (gäller enbart Bjuv och Helsingborg).

Miljöbodarna får enbart användas till farligt avfall som kommer från hushåll.

På följande platser hittar du miljöbodar:

  • Preem på Ängelholmsvägen, Helsingborg

  • Gulf på Landskronavägen, Rydebäck

  • Shell på Rusthållsgatan, Helsingborg

  • Preem på Gustav Adolfsgatan, Helsingborg

  • Statoil, Ekeby 

 

Latrin och gråvatten från husvagnar och husbilar

Råå Vallar Resort, Kustgatan, 252 70 Råå 042-18 26 00 eller 0771-10 12 00 (Valdemar 0739-12 98 00) Öppet året om. 
Här kan du tömma latrin och gråvatten direkt från bilen i nybyggd anläggning. 
Gratis för boende på anläggningen. Besökare kan tömma mot avgift. Även bussar kan tömma här.
 
Quick, Stop Stenbrogården, Rausvägen 178, 255 92  Helsingborg042-29 06 00 eller 0771-10 12 00 (Valdemar 0739-12 98 00)Begränsat öppethållande, vanligen en månad under högsäsong.
Här kan man tömma latrin och gråvatten. 
Gratis för boende på anläggningen. Besökare kan tömma mot avgift.

 

Råbocka Camping, Råbockavägen 101, Ängelholm 0431-105443 Elisabeth Öppet: Mitten av april - mitten av september
Har anläggning för tömning av gråvatten och latrin. Speciellt rum i servicehus där tankar kan tömmas och tvättas.
Husbilar kan tömmas underifrån. Gratis för boende på anläggningen. Besökare kan tömma mot avgift.
 
Solhälls familjecamping, Höja landsväg 76, Ängelholm 0431-80845 Mats Öppet: maj - september
Har anläggning för tömning av gråvatten och latrin. Speciellt rum i servicehus där tankar kan tömmas och tvättas.
Gratis för boende på anläggningen. Besökare kan tömma mot avgift.
 
Erikslunds rastplats, Åstorpsvägen 15, Ängelholm 
Har anläggning för tömning av gråvatten och latrin.
 
First Camp Mölle Kullabergsvägen 226, Möllehässle, 263 77 Mölle 042-34 73 84 Öppet mars-oktober 
Här kan man tömma latrin och gråvatten direkt från bilen.
Gratis för boende på anläggningen. Besökare kan tömma mot avgift.
 
Lerbergets Camping, Lerbergsvägen 64, 262 32 Höganäs 042-34 14 00 eller (Tommy 0760-06 87 79) Öppet april-september
Här kan man tömma latrin och gråvatten.